Călătorie în jurul lumii

Noile tendinţe ale învăţământului românesc promovează folosirea unor metode moderne în alternanţă cu cele tradiţionale şi construirea unui climat educativ bazat pe o bună comunicare profesor–elev care să asigure elevului echilibrul între latura informativă şi cea formativă, să-i stimuleze plăcerea şi interesul de a învăţa, să-l ajute la formarea personalităţii în concordanţă cu noile cerinţe ale societăţii.

Pentru a valorifica cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei – inventivitate, fantezie, imaginaţie, căutare, elan spre aventură şi cunoaştere am optat pentru un club care să vină în întâmpinarea interesului elevilor pentru cunoaşterea lumii,  construindu-şi o imagine complexă a temei, oferindu-le posibilitatea de a se manifesta plenar, facilitându-le asocierea şi combinaţiile informaţionale.

Am ales acest club „Călătorie în jurul lumii”, din dorinţa de a veni în întâmpinarea curiozităţii elevilor, care şi-au exprimat dorinţa de a cunoaşte si a înţelege mai multe lucruri despre lumea în care vieţuim.

Clubul are rolul de a-l ghida şi a-l provoca pe elev să (re)descopere magnificul şi grandoarea planetei noastre, continente, tipuri de peisaje, mediile naturale (denumire, caracteristici, clasificări, elemente compenente), construindu-şi un model mental coerent al realităţii. Prin intermediul acesteia se parcurge drumul spre cunoaşterea lumii care îl înconjoară, cu tot ce se întâmplă în jurul său.

Activităţile de învăţare sunt astfel concepute încât să permită activitatea nemijlocită a elevului, aceştia fiind puşi în situaţia de a explora, a selecta, a compara, a identifica, a explica, a asocia informaţii. Varietatea metodelor care pot fi folosite, noutatea materialele didactice (hartă, glob terestru, atlas geografic, enciclopedii etc), activităţile de creaţie, proiectele realizate şi comunicarea bună învăţător–elev, toate acestea sunt premisele unor lecţii interesante şi plăcute.

Elevul va avea rolul unui observator sistematic şi a unui investigator, pe parcursul desfăşurării clubului, dar şi a unui evaluator a propriei munci sau a muncii colegilor. Finalitatea acestui club constă în îmbogăţirea arealului informativ al elevului.