Club de lectură

SCOPUL:

INFORMATIV:

¤ – cunoaşterea de către elevi a operelor literare destinate vârstei lor ( poveşti ,

povestiri ,poezii…)

¤ – contactul cu personajele îndrăgite de ei şi faptele acestora .

 FORMATIV :

¤ – dezvoltarea la elevi a gustului pentru lectură în afara clasei;

¤ – dezvoltarea deprinderilor de a citi cursiv ,corect , expresiv ( cu litere mari de tipar);

¤ – înţelegerea mesajului textelor citite / audiate;

¤ – realizarea pentru elevi a momentului de relaxare.

         EDUCATIV :

¤ – formarea copiilor pentru a deveni buni cetăţeni, capabili să-şi îndeplinească îndatoririle civice , să manifeste atitudini responsabile faţă de cei din jur;

 

 OBIECTIVE

¤ -stimularea interesului elevilor pentru audierea unor lecturi interesante;

#¤ -identificarea unor avantaje de care se pot bucura elevii care citesc mult( capacitatea de comunicare cu cei din jur într-un limbaj elevat , literar, nuanţat, capacitatea de transmitere de mesaje orale si scrise etc.);

¤ -îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale , a talentului şi aptitudinilor pentru literatură;

¤ – stimularea în prevenirea şi combaterea atitudinilor negative faţă de lectură;

¤ – conştientizarea elevilor asupra beneficiilor pe care le pot avea citind regulat lecturi adecvate vârstei lor .

Cale de evadare din cotidian, de împlinire spirituală sau doar de relaxare în ficţional, lectura a devenit nu doar o pasiune, ci un mod de viaţă. Cu fiecare carte parcursă, ne reinventăm ca fiinţe, ne reevaluăm valorile şi principiile, ne iscodim gândurile şi ne repoziţionăm perspectivele.

Bucuria lecturii este cu atât mai mare, cu cât ea este împărtăşită cu ceilalţi. Entuziasmul lectorilor inocenţi este molipsitor, frenezia trăirii aventurilor imaginare, dar atât de captivante, emoţiile resimţite alături de personajele cu care aceştia empatizează, mâhnirea la constatarea unui eşec, toate acestea şi multe altele conferă valoare cititului. Această plăcere a lecturii am reactualizat-o la Clubul de Lectură, alături de copiii de la clasele pregatitoare.

La Clubul de lectură, citim si ascultăm, interpretăm şi înţelegem, discutăm şi privim, aflăm cuvinte noi şi călătorim cu imaginaţia acolo unde nimeni nu a mai fost.