Micii actori

Teatrul  contribuie la educarea gândirii creative și a celei reproductive, a  inteligenţei, a imaginaţiei, a inventivităţii şi a spontaneităţii .

Prin activitățile propuse se creează un cadru propice apropierii copiilor de textul literar, într-un mod accesibil, atractiv și interactiv: prin joc. De asemenea, își vor dezvolta vocabularul, prin achiziționarea unor termeni specifici artei spectacolului și  își  vor  însuși  elemente  specifice tehnicii interpretării scenice ( ton , dicție, mimică, gesturi, mișcare scenică ș.a).

Lucrul în echipă îi ajută să se cunoască, să-și stăpânească emoțiile, să-și exteriorizeze sentimentele, să comunice verbal și nonverbal, să-și formeze un comportament creativ și responsabil și o imagine de sine pozitivă.