Cabinetul medical & Cabinetul de consiliere


Pentru buna dezvoltare atât emoțională, cât și fizică, elevii beneficiază de asistență medicală și psihologică.
Medicul și asistentul medical din cadrul școlii efectuează control periodic la clase și acordă asistență medicală în orice problemă, utilizând cele mai adecvate, eficiente și rapide remedii într-un cadru cât mai plăcut și atractiv. Copiii sunt mereu încurajați să spună atunci când există o problemă care îi deranjează, fiind tratați tot timpul cu blândețe.

În cadrul cabinetului de consiliere se oferă îndrumare părinților în vederea unei mai bune relaționări cu copilul, consilierea individuală și de grup a elevilor pentru rezolvarea și prevenirea problemelor emoționale. De asemenea, se organizează ateliere de lucru cu părinții cu scopul prezentării unor aspecte ale dezvoltării psihice armonioase a copiilor.