Istoric


Istoric 

Primele Școli Spectrum au fost înființate în anul 2003, la Constanța și București și au continuat cu Școlile Internaționale Spectrum din Iași, Cluj și Ploiești.

Școala Primară Spectrum a fost înființată în anul 2004 la București, bucurându-se de o bază materială conform standardelor europene și de un ambient educațional specific vârstei.

Școala noastră aplică normele de învățământ europene, fiind în același timp o școală cu profil românesc, având la bază curriculum național. În anul școlar 2008-2009, Școala Primară Spectrum a fost acreditată prin Ordinul Ministrului Educației Nationale nr. 3557/30.03.2009. În timpul evaluării s-a constatat respectarea la un înalt nivel a standardelor de acreditare, pe domenii și funcții manageriale: curriculum, resurse umane, resurse materiale, managementul clasei, proiecte și programe, parteneriate, imagine.