Misiune&Viziune


Viziune 

Școala Primară Spectrum își propune, în esență, să formeze copiilor o personalitate armonioasă, creativă, atașată valorilor naționale și europene, inspirându-se în acțiunea sa educativă din principiile pedagogiei moderne, asigurând un cadru educațional cât mai variat și performant, dar și o pregătire fundamentală pentru viață.

Școala Primară Spectrum acționează pentru a deveni cel mai important promotor al reformei educaționale la nivelul învățământului preuniversitar, asigurând finalitățile acestuia, regăsite în achizițiile fundamentale.

 

Misiune

Școala Primară Spectrum are nobila misiune de a fi un centru de cultură și educație care formează cetățeni europeni cu o personalitate armonioasă, creativă, puternică, ce aplică strategiile pedagogiei moderne și asigură un mediu educațional specific învățării și o pregătire solidă pentru școală și viață.

Conducerea Școlii Primare Spectrum dorește să se constituie într-o alternativa nouă și modernă la instituțiile deja existente aducând în acest oraș experiența, calitatea și mai ales valoarea dobândită în decursul anilor de activitate, alături de o imagine simbol reală – ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM – o școală ca o floare, imagine pentru care au trudit directori, cadre didactice, părinți și mai ales copiii noștri.

  • Școala Primară Spectrum va deveni un centru cultural și de educație, cu o cultură organizațională bine definită, care va promova modele în diferite planuri (de relaționare, de învățare, de promovare, de management performant). Aici copiii care frecventează școala și cei din zona de amplasare vor avea acces la un mediu cultural de informare și informatizare și la un loc de recreere și activități extracurriculare.
  • Preocuparea permanentă de a oferi șanse egale fiecărui copil prin desfășurarea unui demers didactic de calitate în conformitate cu cerințele de politică educațională în continuă schimbare și cu condițiile socio – economice actuale.
  • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor fundamentale ale omului, înțelegerii, păcii și toleranței. Formarea capacităților intelectuale, a disponibilităților afective și a abilităților practice. Cultivarea sensibilității față de valorile moral – civice și artistice și creșterea responsabilității părinților în implicarea alături de comunitate în educația copiilor, în crearea condițiilor moderne de dezvoltare a acestora.
  • Cultivarea unei atitudini de respect față de natura și mediu. Asigurarea cerințelor educaționale, sociale și emoționale ale copiilor prin programe speciale și stimulative. Educarea copiilor pentru toleranță interreligioasă și interetnică.
  • Accentuarea aspectului comportamental pentru menținerea păcii în lume și a nonviolenței în grupul social din care fac parte. Implicarea cadrelor didactice în schimbarea sistemului în folosul copilului și în schimbarea părinților ca parteneri egali în formarea și dezvoltarea propriului copil.