Oferta educațională

Pentru anul școlar 2022/2023, taxa de școlarizare, pentru ciclul preșcolar, cuprinde trei pachete de studiu:

  • LITTLE JUNIOR – Program scurt, 08:30-12:00
  • MAXI JUNIOR – Program lung, 08:30-17:00
  • EXTRA JUNIOR – Program extins, 08:30-18:00

   Programul copiilor înscriși la grădiniță este stabilit în funcție de opțiunea părinților.

Pentru anul școlar 2022/2023, taxa de școlarizare, pentru ciclul primar, cuprinde patru pachete de studiu:

  • SPECTRUM JUNIOR – program școlar Spectrum- 08:30-14:15
  • SPECTRUM EXTRA – program Spectrum Junior + After School (17:00/18:00)
  • SPECTRUM ENGLISH – program Spectrum Junior + Club de Limba Engleză Trinity/Cambridge (o ședință pe săptămână)
  • SPECTRUM MASTER – program Spectrum Junior + After School (17:00/18:00) + Club de Limba Engleză Trinity/Cambridge (o ședință pe săptămână).

     Programul elevilor înscriși la școală este stabilit în funcție de opțiunea părinților.

   Limba engleză este predată de un profesor specializat, începând cu grădinița. Timpul alocat este de 15 minute pe zi pentru grupa mică, 20 minute pentru grupa mijlocie și 25-30 minute pentru grupa mare.    

   Începând cu clasa pregătitoare, elevii beneficiază de 5 ore de limba engleză săptămânal. Pentru ca orele să devină mai atractive, acestea sunt însoțite de calculator conectat la video-proiector pentru prezentarea pe ecran a unor imagini sau filme documentare.     

    Din clasa a II-a este introdusă în orar și o oră de informatică pe saptămână, care se desfășoara în laboratorul special amenajat, dotat cu 20 de calculatoare.

   Pe lângă orele de curs, elevii beneficiază zilnic de ore de studiu în care, alături de doamna învățătoare, își aprofundează noțiunile predate la clasă sau își rezolvă o parte din temele pentru acasă.

   Elevii sunt instruiți de o echipă de specialiști, cadre didactice tinere, energice, cu afecțiune deosebită pentru copii. Învățătoarele și profesorii sunt calificați, având definitivatul în învățământ și gradele didactice I și II, cu experiență de minim 5 ani, participând în fiecare an la cursuri de perfecționare, formare și dezvoltare personală.

    Considerăm că printr-o comunicare eficientă cu părinții putem îmbunătăți împreună calitatea procesului de învățământ. Din acest motiv, punem la dispoziția părinților un sistem de catalog virtual prin care acesta va putea fi informat cu privire la situația școlară a copilului său (vizualizează notele, absențele, comentariile, aprecierile, temele primite). La sfârșitul fiecărei zile, părintele primește un raport pe e-mail pentru ziua respectivă: note, absențe, teme, aprecieri.

    De două ori pe an se organizează ședințe cu părinții pentru a oferi informațiile de care ei au nevoie. De asemenea, profesorii au săptămânal o oră de consultații cu părinții.