proiectul superputerea cartilor

PROIECT EDUCATIONAL

„Superputerea cărților’’
Quizizz te ajută să o descoperi

Școala Primară Spectrum
An școlar 2020-2021

Motto : “Descoperim lumea prin lectură”

SCOPUL PROGRAMULUI:

    Pentru că tot ceea ce facem și spunem ne definește ca oameni nu trebuie “să
lăsăm să treacă o zi fără să citim, fără să vedem sau fără să auzim ceva frumos”.
 (Goethe)

      Proiectul „Superputerea cărților ’’-Quizizz te ajută să o descoperi îşi propune îmbunătăţirea competenţelor cheie a elevilor din învăţământul primar prin crearea/implementarea unui program educaţional integrat în vederea creşterii calităţii educaţiei.
      Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără dezvoltarea competenţelor de citit-scris ale elevilor prin crearea unui pachet de măsuri organizatorice, evaluative, îmbunătăţirea tehnicilor de lectură ale elevilor prin utilizarea instrumentelor şi suporturilor de lectură moderne, adecvate pentru şcolarii mici, inclusiv a software-urilor.

      Prin acest proiect se doreşte crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării competenţelor cheie care să prevină/ reducă riscul eşecului şcolar.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu o cultură comunicațională și literară de bază, capabil să înțeleagă lumea din jurul său, să comunice și să interacționeze cu semenii, exprimându-și gânduri, stări, sentimente, opinii, care să fie sensibil la frumos și, în viitor, să poată continua procesul de învățare în orice fază a existenței sale.


OBIECTIVE SPECIFICE PROGRAMULUI:
★ Ob.1 – Îmbunătăţirea competenţelor de comprehensiune a mesajului textului scris, în vederea atenuării unora dintre cauzele care pot genera eșecul școlar;
★ Ob.2 – Stimularea interesului de a citi al elevilor și atragerea lor către lectură.
★ Ob.3 – Încurajarea şi dezvoltarea cooperării şi a lucrului în echipă. Să dezvolte elevilor abilităţi de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi variate, în cadrul şcolii și în comunitate.
★ Ob.4 – Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de a transmite gânduri, sentimente, mijlocite de limbajul scris, în rândul elevilor, prin intermediul creaţiilor proprii.
★ Ob.5 – Să promoveze imaginația si creativitatea elevilor.
★ Ob.6 – Dezvoltarea unei comunități la nivel local care să încurajeze lectura și cititul în rândul copiilor.
★ Ob.7 – Dezvoltarea unor atitudini pozitive, civice şi responsabile.
★ Ob.8 – Să disemineze modelele de buna practica identificate in cadrul programului.


GRUP ȚINTĂ:
– elevi ai claselor I-IV din ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM – Pallady;
– cadrele didactice implicate;
– părinții elevilor

BENEFICIARI INDIRECȚI:
– comunitatea locală
– partenerii educaționali: Quizizz, Citește.ro, Librăria Cărturești, Biblioteca Școlii Primare Spectrum


DURATA PROGRAMULUI:
– noiembrie 2020 – iunie 2021

TIPUL ACTIVITĂȚII: Educație Nonformală


PROIECTE / ACTIVITĂȚI PROPUSE:
„Superputerea cărților ’’ Quizizz te ajută să o descoperi
1. Citește o carte pe lună! Elevii vor avea de citit o carte pe lună din cele 8 titluri, propuse de cadrul didactic. După lecturarea cărții, aceștia vor completa online pe site-ul Quizizz, o fișă de lectură.
2. Competiția cărților – Copiii pot evalua cartea citită, prin atribuirea unor steluțe de la 1 la 5, pe platforma Quizizz.
3. Ateliere:
     a) “Micii scriitori”. Să realizeze compuneri, articole sau interviuri pentru revista școlii;
     b) Storytelling – video
     c) Banda desenata. Să realizeze desene cu scene din cărțile lecturate.
     d) Cum realizez o carte – Cartea mea de povesti, bucate, științe etc. Cum realizez un semn de carte.
     e) Scrie quiz-uri din cărțile citite , în plus față de listă , și le trimite d-nei învățătoare.
     f) Rezolvare de Quiz-uri pe platforma Quizizz


4. Premierea elevilor
La finalul fiecărui semestru, elevii vor primi premii în cărți. Toți elevii vor primi diplome de participare , iar primii trei elevi, cu punctajele cele mai mari din fiecare clasă, vor fi premiați.


5. Eveniment – “Donează o carte!”

6. Lista lecturilor recomandate

Clasa a II-a

Nr.crt.LunaTitlul cărțiiAutorul
1.OctombrieMarele soarece detectiv. Basil din Baker Street Eve Titus
2.NoiembrieȘcoala animalelor magice Margit Auer
3.DecembrieUrsulețul de zăpadă Holly Webb
4.IanuarieZâna zorilor și alte povești Ioan Slavici
5.FebruarieSam, cățelușul furat Holly Webb
6.MartieAventura intergalactică a lui Jamie Drake Christopher Edge
7.AprilieHeidi Johanna Spyri
8.MaiMatilda, o dădacă nemaipomenită Christianna Brand

Clasa a III-a

Nr.crt.Luna Titlul cărții Autorul
1.NoiembrieO călătorie spre centrul pământului – (repovestire) Jules Verne
2.DecembrieFram, ursul polar Cezar Petrescu
3.IanuarieUrsulețul de zăpadă Holly Webb
4.FebruarieMarele șoarece detectiv. Basil din Baker Street Eve Titus
5.MartieLucky, un mieluț puternic Helen Peters
6.AprilieMatilda, o dădacă nemaipomenită Christianna Brand
7.MaiTrenul către Locurile Imposibile P.G.Bell

Clasa a IV-a

Nr.crt.Luna Titlul cărții Autorul
1.OctombrieBiblioteca domnului Lemoncello Chris GRABENSTEIN
2.NoiembrieMicul prinț Antoine de SAINTEXUPERY
3.DecembrieOmul de zăpadă care voia să întâlnească soarele Matei VIȘNIEC
4.IanuarieMomo Michael ENDE
5.Februarie Povestea unui omuleț din clasa a IV-a Judy BLUME
6.MartieInsula Delfinilor Albaștri Scott O’Dell
7.AprilieGeorge și cheia secretă a Universului Stephen HAWKING
8.MaiDanny, campionul lumii Roald DAHL

7. DERULAREA ACTIVITĂȚILOR/CRITERII DE EVALUARE :
În fiecare lună, copiii vor avea de citit o carte din lista cu opt titluri propuse de cadrul didactic.

În această perioadă, elevii vor putea:
a) să rezolve quiz-uri pe platforma Quizizz. – 1 punct pt. fiecare răspuns corect
b) să participe la competiții între clase pe platforma Quizizz. – 2 puncte
c) să se fotografieze citind – max. 3 foto (poza va fi trimisă d-nei învățătoare). – 1 punct/foto
d) să prezinte lecturile preferate, să facă recomandări și să trimită filmarea pe adresa școlii. – 5 puncte/filmare
lecturaclasa1@spectrum.ro, lecturaclasa2@spectrum.ro, lecturaclasa3@spectrum.ro, lecturaclasa4@spectrum.ro
e) să se filmeze citind unui membru al familiei, prieten, animal de companie și să trimită filmarea pe adresele mai sus menționate – 5 puncte
f) să realizeze compuneri, articole, poezii sau interviuri pentru revista școlii. (max.5) – 3 puncte
g) să realizeze benzi desenate cu scene din cărțile lecturate.- 1 punct
h) să scrie quiz-uri din cărțile citite , în plus față de lista dată , și să le trimită d-nei invatatoare. – 5 puncte


8. CRITERII ŞI METODE DE EVALUARE A PROIECTULUI
✔Chestionar de preevaluare a deprinderilor şi înclinaţiilor şcolarilor, a opţiunilor acestora;
✔Chestionar de evaluare a capacităţilor dobândite de participanţi pe parcursul implementării proiectului;
✔Valorificarea materialelor efectuate în cadrul activităţilor programului „Superputerea cărților” ( desene, colaje, fotografii, portofolii etc.);


9. EVALUAREA PROIECTULUI se va face pe baza unui portofoliu de evaluare, la finalul anului școlar, ce va cuprinde:
-discuții de grup;
-chestionare;
-înregistrarea observațiilor;
-portofolii;
-expoziții;
-concursuri;
-analiza activităților în Consiliul Profesoral.