SPECTRUM POINT

SCOPUL CONCURSULUI:

 • Formarea unui comportament adecvat și responsabil în mediul școlar;
 • Implicarea elevilor în menținerea curațeniei în școală.

Se acordă  SPECTRUM POINT dacă elevii  :

 • Au un comportament civilizat în școală și în afara școlii;
 • Îşi ajută colegii ori de câte ori au nevoie ;
 • În pauze sunt liniştiţi şi nu aleargă pe holuri sau prin clasă
 • Păstrează curăţenia sau fac curăţenie în clasă;
 • În timpul pauzelor de masă, păstrează curăţenia atât   în clasă, cât şi la cantină.
 • Sunt ordonaţi, fiecare lucru este la locul lui;
 • Sunt activi la oră şi participă cu interes la lecţie;
 • Au un scris îngrijit şi citesc lecturile propuse;
 • Vin pregătiţi la şcoală;
 • Nu vorbesc neîntrebaţi sau peste persoanele care vorbesc deja;
 • Sunt disciplinaţi în oră, păstrează liniştea;
 • Lucrează suplimentar (1 Spectrum Point pentru fiecare activitate suplimentară);
 • Realizează proiecte deosebite şi interesante;
 • Efectuează temele prompt şi corect;
 • Salută profesorii, colegii şi toate persoanele cu care se întâlnesc;
 • Lucreazăîn echipă şi îşi asumă responsabilităţi;
 • Îndeplinesc responsabilităţile asumate;
 • Respectă bunurile şcolii şi ale colegilor.